Ultraloc Super Glue

 
 

Vysoce kvalitní sekundový gel 3g.

Cena 45 Kč bez DPH
55 Kč    
Kategorie Ostatní
 

 

Vysoce kvalitní vteřinové lepidlo. Ultraloc je tekuté mimořádně účinné lepidlo s vynikající pevností spoje. Lepidlo se dostane do všech potřebných míst spoje. Patentovaný uzávěr zabraňující vysychání lepidla. Univerzální a vhodný pro všechny typy povrchů a spojů. 

  • Použití: Na vyčištěný a odmaštěný povrch naneste jednostranně kapku gelu. Okamžitě spojte a vyčkejte na úplné ztuhnutí lepeného spoje. 
  • Varování: V případě kontaktu lepidla s kůží, omyjte teplou mýdlovou vodou. V případě zasažení očí: okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Nedýchejte výpary! Používejte pouze v dobře větraném prostoru. Pozor dráždivý! Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. 
  • Pozor: Obsahuje kyanakrylát. Možné riziko nezvratných účinků! Velmi toxické pro vodní organismy.
  • Skladování: Lepidlo skladujte na suchém místě a držte z dosahu dětí!